Nemíváš někdy strach vstoupit do neznámých prostorů???

Have you ever had a fear from unknown places???